fbpx

עדכון פרופיל

שלח בקשה לעדכון / הסרת פרופיל

כאן תוכל לבקש לעדכן או להסיר פרופיל קיים באתר. מלא את פרטיך האישיים ולאחר מכן בשדה ה"תוכן" פרט איזה נתונים ברצונך לעדכן


דואר

tzlilmuze@gmail.com

טלפון

0722200140

זמינות בית השעות 10:00-20:00

072-2200-140